ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Јавни конкурси и набавке

Јавна набавка  бр. 1 - ПП/014

Преузмите ПДФ документ...

Преузмите word документ...

Одлука о додели уговора...

Јавна набавка бр.. 01 - МВ/2014

Преузмите ПДФ документ...

Преузмите word документ...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка. бр 2 - ПП/014

Преузмите ПДФ документ...

Преузмите Word документ...

Одлука о додели уговора

Јавна набавка бр 3 - ПП/014

Преузмите Word документ...

Преузмите PDF документ...

Одлука о додели уговора...

Јавна набавка  бр 4 - ПП/014

Преузмите Word документ...

Преузмите PDF документ...

Одлука о додели уговора...

Јавна набавка бр.5 - ПП/014

Преузмите Word документ...

Преузмите PDF документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом Уговору...

Јавна набавка бр.6 - ПП/014

Преузмите ПДФ документ...

Преузмите Word документ...

Обавештење о обустави поступка...

Одлука о додели Уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр.7 - ПП/014

Преузмите PDF документ...

Преузмите Word документ...

Одлука о додели Уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр. 8 - ПП/014

Преузмите PDF документ...

Преузмите Word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр.9 - ПП/014

Преузмите PDF документ...

Преузмите Word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр.10 -  ПП/014

Преузмите PDF документ...

Преузмите Word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр.11- ПП/014

Преузмите PDF документ...

Преузмите Word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр.12 - ПП/014

Преузмите PDF документ...

Преузмите Word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр.13 - ПП/014

Преузмите PDF документ...

Преузмите Word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр.1 - МВ/2015

Преузмите Word документ...

Позив за подношење понуде...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр.1 - ПП/015

Преузмите Word документ..

Преузмите PDF документ...Sadržaj

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр.2 - ПП/015

Преузмите Word документ...

Преузмите PDF документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр.3 - ПП/015

Преузмите PDF документ...

Преузмите Word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр. 4 - ПП/015

Преузмите PDF документ..

Преузмите Word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр.5 - ПП/015

Преузмите PDF документ..

Преузмите Word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр.6 - ПП/015

Преузмите PDF документ..

Преузмите Word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр.7 - ПП/015

Преузмите PDF документ..

Преузмите Word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр.8 - ПП/015

 Преузмите PDF документ..

Преузмите Word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр.9 - ПП/015

Преузмите PDF документ..

Преузмите Word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр.10 - ПП/015

Преузмите PDF документ..

Преузмите Word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр.11 - ПП/015

Преузмите PDF документ..

Преузмите Word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр.12 - ПП/015

Преузмите PDF документ..

Преузмите Word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр.13 - ПП/015

Преузмите PDF документ..

Преузмите Word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр.14 - ПП/015

Преузмите PDF документ..

Преузмите Word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр.15 - ПП/015

Преузмите PDF документ..

Преузмите Word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр.16 - ПП/015

Преузмите PDF документ..

Преузмите Word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр.17 - ПП/015

Преузмите PDF документ..

Преузмите Word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр.18 - ПП/015

Преузмите PDF документ..

Преузмите Word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр.19 - ПП/015

Преузмите PDF документ..

Преузмите Word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр.1 - МВ/2016

Позив за подношење понуде...

Преузмите Word документ...

Обавештење о закљученом уговору...

Одлука о додели уговора...

Јавна набавка бр.1 - ПП/016

Преузмите PDF документ..

Преузмите Word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр.2 - ПП/016

Преузмите PDF документ..

Преузмите Word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр.3 - ПП/016

Преузмите PDF документ..

Преузмите Word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр.4 - ПП/016

Преузмите PDF документ..

Преузмите Word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

 Јавна набавка бр.5 - ПП/016

Преузмите PDF документ..

Преузмите Word документ...

Одлука о додели уговора...

 Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр 6 - ПП/016

Преузмите PDF документ..

Преузмите Word документ...

Одлука о додели уговора...

 Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр 7 - ПП/016

Преузмите PDF документ..

Преузмите Word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр.1 - МВ/2017

Позив за подношење понуде...

Преузмите Word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр 1 - ПП/017

Преузмите PDF документ..

Преузмите Word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр 2 - ПП/017

Преузмите PDF документ..

Преузмите Word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр 3 - ПП/017

Преузмите PDF документ..

Преузмите Word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр 4 - ПП/017

Преузмите PDF документ..

Преузмите Word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр 5 - ПП/017

Преузмите PDF документ..

Преузмите Word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр.1 - МВ/2018

Позив за подношење понуде...

Преузмите Word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

 Јавна набавка бр.2 - МВ/2018

Позив за подношење понуде...

Преузмите Word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр.3 - МВ/2018

Позив за подношење понуде...

 Преузмите Word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр. 4 – МВ/2018

Преузмите ПДФ документ...

Преузмите word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр. 5 – МВ/2018

Преузмите ПДФ документ...

Преузмите word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр. 6 – МВ/2018

Преузмите ПДФ документ...

Преузмите word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр. 7 – МВ/2018

Преузмите ПДФ документ...

Преузмите word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр. 8 – МВ/2018

Преузмите ПДФ документ...

Преузмите word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр. 9 – МВ/2018

Преузмите ПДФ документ...

Преузмите word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр. 10 – МВ/2018

Преузмите ПДФ документ...

Преузмите word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр. 11 – МВ/2018

Преузмите ПДФ документ...

Преузмите word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр. 12 – МВ/2018

Преузмите ПДФ документ...

Преузмите word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр. 13 – МВ/2018

Преузмите ПДФ документ...

Преузмите word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр. 14 – МВ/2018

Преузмите ПДФ документ...

Преузмите word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

Јавна набавка бр. 15 – МВ/2018

Преузмите ПДФ документ...

Преузмите word документ...

Одлука о додели уговора...

Обавештење о закљученом уговору...

facebook banner

Број прегледа чланака
926123