РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЧАЧАК

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ - ЧАЧАК, СРБИЈА

Документа

Програм рада Регионалног центра за 2018. годину

 Преузмите документ...

Програм рада Регионалног центра за 2017. годину

Преузмите документ...

Програм рада Регионалног центра за 2016. годину

 Преузмите документ...

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  за 2017. годину

Преузмите документ...

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  за 2016. годину

Преузмите документ...

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  за 2015. годину

Преузмите документ...

Оснивачки акт

Преузмите документ

Измене оснивачког акта 2006.

Измене оснивачког акта 2012.

Статут

Преузмите документ...

Измене Статута 2006.

Измене Статута 2008.

Измене Статута 2011.

Измене Статута 2013.

Правилник о систематизацији

Нови Правилник о систематизацији...

Преузмите правилник...

Измена систематизације 2007

Измена систематизације 2008

Измена систематизације 2013.

Правилник о раду

Преузмите правилник...

Измене правилника 2007.

Измене правилника 2013.

Нови правилник 2015.

Правила заштите од пожара

Преузмите документ...

Правилник о коришћењу службеног возила

Преузмите документ...

Правилник о репрезентацији

Преузмите документ...

Правилник о коришћењу мобилних телефона

Преузмите документ...

Правилник о накнадама трошкова службених путовања

Преузмите документ...

Пословник о раду Управног одбора

Преузмите документ...

Пословник о раду Надзорног одбора

Преузмите документ...

Правилник о ближем уређивању поступка набавке

Преузмите правилник...

Измене Плана јавних набавки за 2018. годину

Преузмите документ...

План јавних набавки за 2018. годину

Преузмите документ...

План јавних набавки за 2017. годину

Преузмите документ...

План јавних набавки за 2016. годину

Преузмите документ...

Документа у ПДФ формату можете преузети на следећим линковима:

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника

Закон о основама система образовања и васпитања

Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја

Закон о основној школи

Закон о средњој школи

Закон о уџбеницима и другим наставним средствима

Стратегија развоја образовања

Општи стандарди - ПРИРОДА И ДРУШТВО

Општи стандарди - МАТЕМАТИКА

Општи стандарди - СРПСКИ ЈЕЗИК

Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о оцењивању ученика у средњој школи

Правилник о општим основама предшколског програма

Правилник о оцењивању ученика основне школе

Правилник о стандардима квалитета рада установе

facebook banner

Број прегледа чланака
891590